Legal Notice GR/EL

Νομική σημείωση

1. Εισαγωγή

Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Ε.Ε. (“ΤΕΧΝΟΚΑΡ ”) αποκλειστικός εισαγωγέας καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών CUPRA στην Ελλάδα, εδρεύει στη Βιλτανιώτη 31, στην Κηφισιά, Τ.Κ. 14564 με Α.Φ.Μ.: 996866890, ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 150078201000 και e-mail επικοινωνίας: CUPRA@CUPRA.gr.

Η CUPRA ΤΕΧΝΟΚΑΡ είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη www.cupraofficial.gr (στο εξής, «διαδικτυακή πύλη» ή «ιστότοπος»).

Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι χρήσης») ρυθμίζουν την πρόσβαση και τη χρήση της διαδικτυακής πύλης από τους χρήστες (στο εξής οι «χρήστες») και συμπληρώνονται με οποιοδήποτε άλλο νομικό κείμενο που διέπει οποιαδήποτε λειτουργικότητα, υπηρεσία, διαδικασία, εφαρμογή, πλατφόρμα ή μέσο που απαιτείται για τη χρήση της διαδικτυακής πύλης ή περιλαμβάνεται στην ίδια.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται οικειοθελώς και ρητώς ότι η χρήση της διαδικτυακής πύλης πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή με δική του/της αποκλειστική ευθύνη.

2. Σκοπός και εύρος

Ο σκοπός της διαδικτυακής πύλης είναι η διαφήμιση και η παροχή σχετικών πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών της CUPRA ή/και εκείνων του ομίλου εταιρειών της.

Υπό αυτή την έννοια, η CUPRA παρέχει στους χρήστες μια μη αποκλειστική, μη εκχωρίσιμη, μη μεταβιβάσιμη άδεια για τη χρήση της διαδικτυακής πύλης, των λειτουργιών, του περιεχομένου και άλλων χαρακτηριστικών σε αυτή τη διαδικτυακή πύλη, η οποία υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της διαδικτυακής πύλης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των πληροφοριών, των δεδομένων, των βάσεων δεδομένων, των κειμένων, των εικόνων, των σχεδίων, των φωτογραφιών, των ήχων, των κινουμένων σχεδίων, των βίντεο, του λογισμικού, των λογοτύπων, των εμπορικών σημάτων, των βιομηχανικών σχεδίων, της τεχνογνωσίας, των βιομηχανικών ή εμπορικών μυστικών και άλλων περιεχομένων) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της CUPRA και των δικαιοπαρόχων. Για αυτόν τον λόγο, απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η διάδοση, η αποκάλυψη, η δημόσια επικοινωνία, η επεξεργασία, η διανομή, η μετατροπή ή η εκμετάλλευσή τους από τον χρήστη, με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός ως μέρος της υπηρεσίας που περιλαμβάνει τη διαδικτυακή πύλη και μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς.

Κατά τη χρήση της διαδικτυακής πύλης, απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή και η αντίστροφη μηχανική της από τον χρήστη. Παρομοίως, ο χρήστης πρέπει να αποφεύγει τη διαγραφή, την τροποποίηση, την αποφυγή ή την παραποίηση οποιασδήποτε συσκευής προστασίας ή συστήματος ασφαλείας που μπορεί να εγκατασταθεί στη διαδικτυακή πύλη.

Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι η χρήση της διαδικτυακής πύλης δεν προϋποθέτει τη μεταφορά οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως copyright, εμπορικά σήματα, σχέδια ή άλλα δικαιώματα στη διαδικτυακή πύλη, ούτε αποτελεί εξουσιοδότηση για τη δημιουργία κώδικα που προκύπτει από τη διαδικτυακή πύλη εκτός από την περιορισμένη άδεια για τη χρήση της διαδικτυακής πύλης σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Οι χρήστες παρέχουν στη CUPRA ένα μη αποκλειστικό, μη περιορισμένο, μεταβιβάσιμο και εκχωρίσημο δικαίωμα χρήσης μη προσωπικών δεδομένων, ειδικών τεχνικών δεδομένων και δεδομένων όπου οι προσωπικές αναφορές έχουν διαγραφεί (ανωνυμοποιημένα δεδομένα) και οποιουδήποτε περιεχομένου, ιδεών, προτάσεων, υλικού και πληροφοριών που περιλαμβάνονται από τον χρήστη στη διαδικτυακή πύλη, για το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που επιτρέπει ο νόμος και για χρήση με τους ευρύτερους όρους της CUPRA.

4. Αλλαγές στους όρους χρήσης και το εύρος των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης 

Η CUPRA δικαιούται να τροποποιεί ή να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης θα ενημερωθεί ρητώς, εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, σχετικά με τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης της διαδικτυακής πύλης. Αναφορικά με αυτό, οι χρήστες θα βρουν μια ενημερωμένη έκδοση των όρων χρήσης στη διαδικτυακή πύλη. Η CUPRA διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να μειώσει ή να τροποποιήσει τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης μέσω ενημερώσεων.

Επιπλέον, η CUPRA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να επεκτείνει ή να περιορίσει το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη, τις λειτουργίες και το περιεχόμενό της ή τη δομή και τον σχεδιασμό της ανά πάσα στιγμή. Αυτό οφείλεται, συγκεκριμένα, στην ταχεία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών που αναγκάζει τη CUPRA να πραγματοποιεί τακτικές προσαρμογές στο τεχνικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη CUPRA (σύνθεση και τιμές προϊόντων, υπηρεσίες, προσφορές, προωθητικές ενέργειες, σχέδια, καμπάνιες, εταιρικά στοιχεία, κ.λπ.) που θα μπορούσε να δημοσιευτεί ή διανεμηθεί σε άλλους ιστότοπους, e-mail, forum ή παρόμοια μέσα, θεωρείται ενδεικτική και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη διαδικτυακή πύλη μπορεί να σχετίζονται με εκδόσεις ή μοντέλα, τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν, καθώς είναι πρωτότυπα, δοκιμαστικές εκδόσεις ή περιορισμένες εκδόσεις, που δεν κατασκευάζονται πια. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι εικόνες και ο εξοπλισμός των μοντέλων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που περιέχεται εδώ μέσα, λόγω της δέσμευσής μας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων της CUPRA.

Η χρήση της διαδικτυακής πύλης είναι δωρεάν, για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ωστόσο, μια τέτοια χρήση της διαδικτυακής πύλης μπορεί να περιλαμβάνει κατανάλωση δεδομένων. Η CUPRA δεν φέρει ευθύνη για το κόστος της επικοινωνίας, μετάδοσης των δεδομένων ή της σύνδεσης στο internet που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

5. Κατάχρηση

Ο χρήστης συμφωνεί να μην καταχράται τη διαδικτυακή πύλη και να μη χρησιμοποιεί ή διανέμει πληροφορίες μέσω της ίδιας με σκοπό:

Να προβεί σε δραστηριότητες που παραβαίνουν τη νομοθεσία, τους παρόντες όρους χρήσης, την ηθική, τα έθιμα και την καθιερωμένη δημόσια τάξη ή για παράνομους σκοπούς, που απαγορεύονται ή έχουν στόχο την παραβίαση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της CUPRA ή τρίτων. Συγκεκριμένα, αλλά όχι αποκλειστικά, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καταχωρημένων ονομάτων ή εμπορικών σημάτων καθώς και δικαιωμάτων απορρήτου.

Να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή πύλη ή μέρος της σε άλλους ιδιωτικούς ή εμπορικούς ιστότοπους και να προβεί σε εμπορική χρήση της διαδικτυακής πύλης ή να δημιουργήσει συνδέσμους προς τη διαδικτυακή πύλη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της (εκτός κι αν εξουσιοδοτήθηκε ρητώς από τη CUPRA).

Να τροποποιήσει, να αντιγράψει, να αλλάξει, να αποσυμπιλήσει, να ανακατασκευάσει, να αντιστρέψει μηχανικά, να παρέχει άδειες, να ενοικιάσει, να πουλήσει ή να προσομοιώσει τη διαδικτυακή πύλη ή τα περιεχόμενά της, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

Να μεταδίδει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία τα οποία μπορεί να επηρεάσουν, προκαλέσουν βλάβη ή ζημιά στη διαδικτυακή πύλη ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο δίκτυο ή που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη χρήση και την απόλαυση της διαδικτυακής πύλης από άλλους χρήστες.

Να αποκαλύψει, να εξάγει, να επαναχρησιμοποιήσει, να αποστείλει εκ νέου ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πλήρως ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο οποιοδήποτε μέρος της διαδικτυακής πύλης που ανήκει στη CUPRA χωρίς την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση της εταιρείας.

Η CUPRA έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης σε οποιονδήποτε χρήστη σε περίπτωση που παραβιάσει αυτούς τους όρους χρήσης, δικαιώματα τρίτων ή την ισχύουσα νομοθεσία και, πιο συγκεκριμένα, τις υποχρεώσεις βάσει αυτής της ρήτρας. Η CUPRA επιφυλάσσεται πρόσθετων ένδικων μέσων εναντίον του χρήστη, ειδικά σε ό,τι αφορά ποινικές ή αστικές αγωγές.

6. Προϊόντα και τιμές

Οι τιμές που προβάλλονται στη διαδικτυακή πύλη πρέπει να θεωρούνται ως προτεινόμενες τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων φόρων.

Οι επίσημοι έμποροι της CUPRA είναι στη διάθεσή σας ώστε να σας παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ολόκληρη τη σειρά των προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στη διαδικτυακή πύλη καθώς και για να σας παρέχουν πιο ακριβή δεδομένα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Οι εικόνες και τα χρώματα των απεικονιζόμενων βαφών μπορεί να μην ταιριάζουν με τις πραγματικές που πωλούνται από τη CUPRA και τους επίσημους αντιπροσώπους της.

7. Ειδοποίηση για πιθανές παραβιάσεις

Η CUPRA σέβεται τα δικαιώματα των τρίτων και την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρήστης αυτής της διαδικτυακής πύλης απαιτείται να κάνει το ίδιο.

Εάν οποιοσδήποτε χρήστης εντοπίσει παραβατική χρήση της διαδικτυακής πύλης ή χρήση της για παράνομες δραστηριότητες, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει τη CUPRA αποστέλλοντας άμεσα ένα email στη διεύθυνση seat@seat.gr.

8. Αποκλεισμός υπηρεσίας και εγγύησης

Η CUPRA θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης. Ωστόσο, η CUPRA δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές της υπηρεσίας όταν εκτελούνται επισκευές ή/και εργασίες συντήρησης στη διαδικτυακή πύλη, ή έλλειψη κάλυψης ή σφάλματα στον εξοπλισμό ή/και στο απαραίτητο δίκτυο για τη μετάδοση των δεδομένων, που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Η CUPRA θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει αυτές τις διακοπές.

Παρόλο που η CUPRA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στη διαδικτυακή πύλη να είναι ενημερωμένες και ακριβείς, αυτές πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και, ως εκ τούτου, ο μοναδικός σκοπός τους είναι καθοδηγητικός για την παροχή γενικών δεδομένων, αλλά όχι λεπτομερών ή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στον αναφερόμενο ιστότοπο. Αναφορικά με αυτό, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως μια συγκεκριμένη προσφορά, προωθητική ενέργεια ή μάρκετινγκ προϊόντων ή υπηρεσιών της CUPRA.

9. Ευθύνες

Ο χρήστης χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πύλη με δική του ευθύνη. Αποκτώντας πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να τη χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία, και φέρει ευθύνη απέναντι στη CUPRA ή τρίτους για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης. Με αυτή την έννοια, η CUPRA δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια ή ζημία προκληθεί από μια τέτοια πρόσβαση ή χρήση αυτών των πληροφοριών.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει πλήρη ευθύνη για τα δεδομένα και το περιεχόμενο που μεταδόθηκε ή επικοινωνήθηκε στη CUPRA. Η CUPRA δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί αυτό το περιεχόμενο, εκτός κι αν ορίζεται αλλιώς από ένα αρμόδιο δικαστήριο ή μια διοικητική απόφαση. Η CUPRA διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να εμποδίσει την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου μέχρι να αποδειχθεί η ιδιοκτησία του υπό αμφισβήτηση υλικού ή η νομιμότητά του.

Η CUPRA αποδέχεται το μερίδιο ευθύνης της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα την ευθύνη για εσκεµµένο παράπτωμα ή σοβαρή αμέλεια σε συνδυασμό με τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης και για εγγυήσεις που δόθηκαν ρητώς από αυτή.

Η CUPRA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν ή για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στη συσκευή του χρήστη (υλικό και λογισμικό) ή/και στα αρχεία ή τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα εκεί ως αποτέλεσμα της παρουσίας ιού στη συσκευή του χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για να συνδεθεί στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης, για οποιαδήποτε βλάβη στη σύνδεση στο Internet, για διακοπές τηλεφώνου, παρεμβολές, παραλείψεις ή αποσυνδέσεις κατά τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης που προκλήθηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχο της CUPRA.

Αυτή η διαδικτυακή πύλη μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να περιλαμβάνει πληροφορίες ή/και υπηρεσίες από τρίτους, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του χρήστη στις πληροφορίες από εταιρικούς συνεργάτες ή χορηγούς. Η CUPRA δεν ελέγχει αυτούς τους συνδέσμους και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους, τη λειτουργία ή τη μετάδοση που λαμβάνεται από τρίτους. Η CUPRA προσφέρει στους χρήστες τέτοιους συνδέσμους και πληροφορίες ή/και υπηρεσίες μόνο για την άνεση των χρηστών και αυτοί έχουν την ευθύνη να διαβάσουν και να αποδεχτούν τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδεδεμένων ιστότοπων. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους.

Επιπλέον, η CUPRA δεν μπορεί να ελέγξει τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη που έχουν συνδέσμους στη διαδικτυακή πύλη. Συνεπώς, η CUPRA δε φέρει ευθύνη που προέρχεται από τη χρήση λειτουργιών, τεχνολογιών, υπηρεσιών ή πλατφορμών τρίτων. Αναφορικά με αυτό, ο χρήστης αναλαμβάνει να διατηρήσει τη CUPRA άνευ ευθύνης ή υποχρέωσης πληρωμής για ζημίες ως αποτέλεσμα τυχόν παραβίασης ή συμβάντος που σχετίζεται με τη χρήση τέτοιων λειτουργιών, τεχνολογιών, υπηρεσιών ή πλατφορμών τρίτων, παρόλο που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Η CUPRA δεν ελέγχει γενικά τη χρήση της διαδικτυακής πύλης από τους χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, η CUPRA δεν εγγυάται ότι η χρήση της διαδικτυακής πύλης από τους χρήστες γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους παρόντες όρους χρήσης, την ηθική, τη δημόσια τάξη και τα γενικώς αποδεκτά έθιμα, ούτε ότι τη χρησιμοποιούν επιμελώς και με σύνεση. Ως εκ τούτου, η CUPRA δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης από τους χρήστες που μπορεί να υποδηλώνει παραβίαση της εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτων.

10. Προστασία δεδομένων

Η CUPRA προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τα χρησιμοποιεί μόνο στο βαθμό που επιτρέπει η νομοθεσία ή εφόσον οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα στην πολιτική απορρήτου.

11. Πολιτική cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα στην πολιτική cookies.

12. Αυτοτέλεια

Η νομιμότητα ή η ακυρότητα οποιασδήποτε ρήτρας αυτών των όρων χρήσης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των άλλων ρητρών, δεδομένου ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών αυτής της συμφωνίας δεν επηρεάζονται ουσιαστικά. Με τον όρο ουσιαστικά εννοείται οποιαδήποτε περίπτωση που βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα οποιουδήποτε μέρους ή επηρεάζει τον σκοπό των όρων χρήσης. Τέτοιες ρήτρες πρέπει να αντικαθίστανται ή να περιλαμβάνονται σε άλλες ρήτρες που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τις προηγούμενες.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία δικαστηρίων

α. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

β. Όλες οι διενέξεις ή οι αξιώσεις σχετικά με αυτούς τους όρους χρήσης θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

γ. Ο χρήστης, σε περίπτωση που δράσει ως καταναλωτής, μπορεί επίσης να υποβάλλει οποιαδήποτε διένεξη προκληθεί ή σχετίζεται με αυτούς τους όρους χρήσης σε μια διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.